» اثر و مشخصات گاز دهی اوزون برروی ذرت انبار شده
نوشته شده توسط : سید مسعود عبداللهی | در تاریخ : September 6, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
    چکیده :
این مطالعه اثر اوزون را به عنوان ضد عفونی کننده در ضد عفونی کردن ذرت نگهداری شده در انبار ارزیابی میکند . تیمار با اوزون با غلظت ppm 50 برای سه روز موجب نابودی 100-92 درصدی حشراتی از قبیل سوسک قرمز آرد ، شپشه درت و لارو شده و موجب کاهش 63% سطح آلودگی قارچی اسپرژیلوس پارازیتیکوس می شود.
گاز دهی با اوزون دارای دو فاز می باشد : در فاز اول تجزیه سریع اوزون و حرکت کند آن را بر روی غله راداریم ولی در فاز دوم ، اوزون آزادانه بر روی غله با تجزیه کمی جریان داشته که علت آن اشباع شدن نقاط مولکولی واکنش دهنده می باشد.
سرعت اشباع به سرعت جریان اوزون / هوا بستگی دارد. اپتیمم سرعت نفوذ عمقی اوزون به توده غله m/s.03/0 میباشد که در طی فاز یک طی 5 روز سرعت تجزیه ثابتی معادلm 3/0 /ppm 1 بدست می آید. سرعت اپتیمم در فاز دوم m/s 02/0 میباشد که بیشترین اثر را در کمترین زمان دارد.
 
مقایسة کارایی سموم برومادیالون، کول کلسیفرول و فسفید روی بر روی موش ورامین (Nesokia indica)
نوشته شده توسط : اکرم اسدی | در تاریخ : June 23, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
نویسنده: احمد پرویز؛ سید ام. احمد؛ اس. وکار و ای. رزوی
چکیده: در این بررسی آزمایش های غذایی اجباری و انتخابی با تک تک موش های ورامین اسیر شده به منظور ارزیابی کارایی طعمه های برومادیالون، کول کلسیفرول و فسفید روی انجام شد. تحت آزمون اجباری (1 روزه و 3 روزه) موش های نر از طعمة برومادیالون کمتر مصرف کردند. به هر حال از نظر جنسیتی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تحت آزمون غذایی انتخابی، تفاوت بین جذب طعمة برومادیالون و جنسیت معنی دار نبود. تحت طعمة کول کلسیفرول، طعمة تیمار شده بیشتر از طعمة معمولی مصرف شد. در میان طعمه های بررسی شده، کول کلسیفرول اثر خوبی برای کنترل موش ورامین نشان داد. دریافت متن کامل مقاله
 
» مدیریت خسارت جوندگان: با تأکید بر کاهش خسارت میکروتوس در سیستم های زراعی
نوشته شده توسط : اکرم اسدی | در تاریخ : June 29, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
    1. مقدمه
جنس میکروتوس جزء راسته موش شکلان (Myomorpha)، خانواده Cricetidae و زیر خانواده میکروتینا ها یا ول ها می باشند. جوندگانی کوچک با دم کوتاه هستند و طول دم معمولا از سر و بدن کوتاهتر است. لالة گوش زیاد کوچک نیست و از داخل موها نمایان است. انگشتان معمولی هستند و کف پا دارای شش پینه است. در جمجمه پوزه کوتاه است، فاصلة بین حدقه ای باریک و فشرده و پهنای آن در حدود پهنای پوزه است. تیغه های بالای حدقه ای در بالغ ها به هم متصل شده و به یک تیغة میانی تبدیل می شوند. دندان های پیشین بالا بطور قائم به طرف پایین خم شده یا کمی متمایل به جلو هستند و سطح جلویی آنها زرد نارنجی رنگ است. دندان های آسیا بطور دائم رشد کرده وسطح آنها از خمیدگی ها یا قطعات بستة زیادی تشکیل شده است. در ایران چند گونه از آنها شناسایی شده است از جمله: Microtus nivalis، Microtus socialis، Microtus arvalis و Microtus transcaspicus. این جانوران از ریشه، پوست تنة درختان، پیاز و غده های گیاهی تغذیه می کنند و در سطوح تراکم پایین نیز سبب آسیب های جدی به مزارع و باغ های میوه می شوند. هدف از این بررسی معرفی و چگونگی مبارزه با این جونده می باشد.
 
» با ابزارهای مدیریت جدید می توان آفت جونده ا مدیریت کرد
نوشته شده توسط : اکرم اسدی | در تاریخ : June 22, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
    1. مقدمه: این بستة نرم افزاری جدید شرایط مناسبی را برای مدیریت و ردیابی بهتر جونده در مزرعه فراهم می کند. پژوهشگران CSIRO دیسک فشرده ای (CD ) را که کاربر پسند می باشد و Mouser خوانده می شود را طراحی کرده اند. در این نرم افزار تصاویر ویدئویی، عکس ، نمودار و مطالبی دربارة روش های کنترل و ردیابی جونده گنجانده شده است. نویسنده در این نوشته خاطر نشان می کند آفت جونده دائما در حاشیة مزارع شرق استرالیا دیده می شود. با این وجود سیستم های زراعت سنتی در طی 10 سال گذشته با افزایش بازده محصول و کاشت انواع متنوعی از محصولات و برداشت کاهبن ها و حفر چاله در اطراف مزارع تغییر کرده است. این عوامل، شرایط مطلوبی را برای جونده از طریق دسترسی به غذای با کیفیت بالا برای زمانی طولانی فراهم می کند و موجب توزیع کمتر جونده و لانه های آنها به مزارع پیرامونی می شود. البته محققین معتقدند در این شرایط نیز احتمال طغیان جونده وجود دارد.
 
» راهبردهای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در کنترل جوندگان مضر کشاورزی
نوشته شده توسط : اکرم اسدی | در تاریخ : June 22, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
    1. مقدمه
جوندگان در سطح وسیعی به محصولات، قبل و بعد از برداشت خسارت می زنند. با توجه به این برآورد می شود در هر سال 20 درصد ذخایر غذایی جهان توسط جوندگان مصرف یا آسیب می بیند. جدی ترین مشکلات ایجاد شده توسط جوندگان در زمین های کشاورزی بر سر محصولات گرمسیری کشتزارهایی مانند نیشکر، درخت خرما، کاکائو و قهوه و همچنین برنج، سایر غلات و محصولات غذایی اتفاق می افتد. بطوری که آب و هوای گرمسیری امکان گسترش گونه های زیادی از جوندگان را فراهم می سازد و عملا جوندگان در هر شرایط آب و هوایی، به غلات و سایر محصولات در انبارها و مزارع حمله می کنند . بررسی ها، میزان آسیب محصولات توسط جوندگان را مشخص کرده است و سطوح قابل توجهی را در برخی نواحی نشان می دهد. در جدول 2 نمونه هایی از محصولات مناطق ویژه و سطوح آسیب توسط گونه های مختلف جوندگان نشان داده شده است.
 
» کشاورزی در بوته آزمایش برای پیوستن به WTO
نوشته شده توسط : سحر میرشاهی | در تاریخ : March 3, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
دکتر محمدمهدی بهکیش

در ادبیات توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی را در مراحل اولیه توسعه، تامین‌کننده سرمایه و نیروی انسانی برای شکل‌گیری صنعت می‌دانند و به صورت طبیعی بخش صنعت پیوندهای پسین و پیشین با بخش کشاورزی برقرار می‌کند. یعنی کشاورزی در پیوند پیشین با صنعت (Backward Linkage) ماشین‌آلات مورد نیاز را دریافت می‌کند و در پیوند پسین (Forward Linkage) محصولات تولیدی خود را به صورت مواداولیه در اختیار صنایع بسته‌بندی، تبدیل مواد به محصول و ... قرار می‌دهد.
 
» انتقال ژن در بهبود گیاهان زراعی: چشم¬اندازی بر وضعیت حال و آینده
نوشته شده توسط : کریم سرخه | در تاریخ : January 8, 2007 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
کریم سرخه ، بهروز شیران1، شهرام محمدی1، خلیل عالمی سعید2

چکیده
انتقال ژن یا جذب DNA فرایندی است که قطعه مشخصی از DNA ( معمولاً یک ژن خارجی وارد شده در پلاسمید باکتریایی) را به درون سلول¬ها وارد می¬نماید. در اصلاح نباتات، تکنیک¬های مرتبط با انتقال ژن از طریق تکثیر جنسی و رویشی به خوبی رایج می¬باشند. هدف از این تکنیک¬ها ایجاد تنوع ژنتیکی در جوامع گیاهی، انتخاب گیاهان برتر از نظر ژنهای کنترل کننده صفات مطلوب و همچنین حفظ تنوع واریته¬های گیاهی می¬باشد. با استفاده از تکنیک¬های اصلاحی مرسوم، پیشرفت¬های چشم¬گیری در زمینه بهبود عملکرد گیاهان زراعی حاصل شده است. معذالک این تکنیک¬ها وقت¬گیر هستند. در سالهای اخیر، بیوتکنولوژی گیاهی منبعی سرشار از ابداع و خلاقیت بوده است و برای رفع مشکلات قدیمی راه حل¬های نوینی فراهم کرده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است که چشم¬انداز حال و آینده انتقال ژن را در بهبود گیاهان زراعی مورد بررسی قرار دهد.

واژه¬های کلیدی: انتقال ژن، گیاهان زراعی، DNA
 
» کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد
نوشته شده توسط : سحر میرشاهی | در تاریخ : December 10, 2006 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
مهندس آرش جوانمرد
‌‌‌‌متخصصان‌ اصلاح‌ نژاد بیشتر روی‌ تنوع‌ صفات‌ کمی‌ می‌اندیشند و سعی‌ می‌نمایند با توسط روشهای‌ آماری‌ از همهِ اط‌لاعات‌ در برنامه‌های‌ انتخاب‌ استفاده‌ نمایند. این‌ روشها از سال1950 باپایه‌گذاری‌ متدهای‌ بیومتری‌ پیچیده‌تر همراه‌ شد .‌‌‌‌ژنتیک‌ کمی‌ تنها اثر تجمعی‌ ژنهایی‌ را که‌ باعث‌ ایجاد تفاوت‌ بین‌ افراد می‌شوند مورد توجه قرار می‌دهد و فرض‌ اصلی‌ آن‌ تفکیک‌ همزمان‌ بسیاری‌ از ژنهای‌ کوچک‌ اثر می‌باشد.
 
» واکنش‌ زنجیره‌ پلی‌مراز PCR
نوشته شده توسط : سحر میرشاهی | در تاریخ : December 10, 2006 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
آرش جوانمرد

‌‌‌‌مسئله‌ اصلی‌ در بررسی‌ یک‌ ژن‌ خاص‌ مشکل‌ هدف‌ گیری‌ آن‌ در یک‌ ژنوم‌ پیچیده‌ که‌ ممکن است‌ بیش‌ از صد هزار ژن‌ داشته‌ باشد است. بسیاری‌ از روشها در ژنتیک‌ ملکولی‌ به‌ این‌ مشکل‌ فائق‌آمده‌اند. تکنیکPCR ‌ در اواسط‌ دههِ 1980 در دپارتمان‌ ژنتیک‌ انسانی‌ بوسیلهِKaru Mullis ابداع‌و برای‌ تکثیر ژن‌ کم‌ خونی‌ داسی‌ شکل‌ و بتاگلوبین‌ انسانی‌ مورد استفاده‌ قرار گرفتSaiki(1985) از پژوهشگران‌ شرکت‌ مهندسی‌ ستوساشکالات‌ موجود را رفع‌ کرد وروش متداول‌ کنونی‌ را ابداع‌ نمود.
 
» تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داودی
نوشته شده توسط : سحر میرشاهی | در تاریخ : December 10, 2006 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
امراله نبی گل، روح انگیز نادری، مصباح بابالار، محسن کافی
چکیده:
به منظور معرفی بهترین تیمار شیمیایی و روش نگهداری مفید طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی بر روی دو رقم گل بریده داودی انجام شد. تیمار های شیمیایی شامل: اسید سیتریک، هیدروکسی کونینولین سیترات، اتانول، بنزیل آدنین، کلرید کبالت و سولفات آلومینیوم بودند که همگی ساکارز نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. این طرح به سه روش نگهداری در سرد خانه، روش پالس و روش استاندارد(مداوم) انجام شد.
 
» ارزیابی دو روش غربالگری برای مطالعه مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت جهت کاهش ضایعات تولید در گندم نان
نوشته شده توسط : سحر میرشاهی | در تاریخ : December 10, 2006 | موضوع : علوم کشاورزی | امتیاز :
رضا توکل افشاری، بهمن یزدی صمدی

چکیده:
جوانه زنی قبل از برداشت در گندم نان سبب ایجاد ضایعات در تولید گندم در استان های شمالی ایران می شود. در این مناطق به دلیل بارندگی و رطوبت بالا در زمان برداشت جوانه زنی دانه گندم بر روی گیاه مادری رخ می دهد که این امر سبب کاهش عملکرد و کیفیت بذر می گردد و از این بابت کشاورزان متحمل خسارات فراوانی می شوند. شناسایی و معرفی ارقام متحمل به جوانه زنی قبل از برداشت به عنوان یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش ضایعات در تولید گندم نان می باشد. در این راستا معرفی روش یا روش های غربال آزمایشگاهی مناسب و با دقت بالا می تواند به پژوهشگران در ارزیابی ژنوتیپ های موجود در ذخایر بانک ژن کمک شایانی نماید.
 
Pages: 1 2 3 4  Next »  >>
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد