حرکت و جابجایی بخشی از مواد دامنه در
امتداد یک سطح گسیختگی مشخص را «لغزش»
می‌نامیم. در لغزشهای دامنه‌ای تغییر
شکل از نوع «برش ساده» است. لغزش انواع
مختلف داشته و در هر نوع مصالحی
می‌تواند ایجاد شود. ویژگیهای توده
متحرک و شکل سطح گسیختگی معمولا به عنوان
عوامل طبقه بندی لغزشها بکار گرفته
می‌شوند.
انواع لغزشهای دامنه‌ای
لغزش انتقالی یا ساده
در لغزش انتقالی ، توده‌ای از مواد به
روی یک سطح کم و بیش مسطوی به سمت پایین
دامنه می‌لغزند. شرایط زمین شناسی و در
راس آن وجود ناپیوستگیهای ساختی دارای
جهتیابی مناسب ، از جمله عوامل ایجاد یک
لغزش انتقالی است.
لغزش دایره‌ای یا چرخشی
لغزش دایره‌ای یا چرخشی عمدتا در
دامنه‌های خاکی و خرده سنگی طبیعی و
مصنوعی و به مقدار کمتر در دامنه‌هایی
که از سنگ خرد شده یا ضعیف و هوازده ساخته
شده‌اند، دیده می شود. در این حالت
گسیختگی در راستای سطوحی منحنی و قاشقی
شکل ، که حداکثر تنش برشی را تحمل می
کنند، صورت می‌گیرد. برای ایجاد یک لغزش
دایره‌ای معمولا نیاز به شرایط زمین
شناسی ویژه و گسستگیهای ساختی نیست.
لغزش مسطوی در سنگ
این نوع لغزش انواع مختلفی دارد. از آن
جمله است لغزش یک یا چند واحد سنگی در
امتداد یک یا چند سطح مسطوی ، سر خوردن یک
قطعه کوچک یا ورقه‌ای از سنگ به روی
دامنه ، لغزش توده عظیمی از سنگ و
سرانجام لغزش گوه‌ای در امتداد فصل
مشترک دو صفحه متقاطع.
شرایط مناسب برای لغزش مسطوی
سنگهای لایه‌لایه رسوبی که شیبشان به
سمت خارج دامنه و مقدار آن مساوی یا کمتر
از شیب دامنه است.
گسل‌ها ، درزها و فولیاسیونهایی که سطوح
ضعیف ممتدی را ساخته و سطح دامنه را قطع
می‌کنند.
درزهای متقاطع که گسیختگیهای گوه‌ای را
می‌سازند.
سنگ سخت و درزدار که سر خوردن قطعات سنگ
را به همراه دارد.
پوسته پوسته شدن در توده‌های گرانیتی که
سرخوردن ورقه‌هایی از سنگ را باعث
می‌شود.
لغزش چرخشی در سنگ
در این نوع لغزش توده‌ای قاشقی شکل از
سنگ ، بر اثر لغزش در امتداد سطحی
استوانه‌ای ، گسیخته می‌شود. ایجاد
ترکهایی در راس بخش ناپایدار و
برآمدگیهایی در پاشنه آن نشانه‌های
حرکات آغازین‌اند. پس از گسیختگی نیز
معمولا پرتگاهی در بالای دامنه و به هم
ریختگیهایی در پایین آن متساعد می‌شود.
افزایش شیب دامنه ، هوازدگی و نیروهای آب
نشستی از دلایل اصلی این نوع لغزشند.
لغزش چرخشی در سنگهای سخت یکپارچه دیده
نمی‌شود. در مقابل درستیهای دریایی و
دیگر سنگهای نرم ، همچنین در سنگهای
رسوبی لایه‌لایه به شدت درزدار و دارای
لایه‌های ضعیف ، فراوان ایجاد می شود.
شیب طبیعی شیلهای دریایی متورم شونده و
به شدت ترکدار ، کم و پایدارسازی آنها
معمولا مشکل است. این نوع گسیختگیها
معمولا پیشرونده و وسیع اند.
لغزش چرخشی در خاک
رایجترین نوع لغزش در خاک ، حرکت چرخشی
یک یا چند قطعه از آن در امتداد سطوح
استوانه‌ای است.
علل اصلی لغزش چرخشی در خاک
نیروهای آب نشستی
افزایش شیب دامنه
ساختهای قبلی باقیمانده در خاک برجا
لغزشهای چرخشی از ویژگیهای رسوبات نسبتا
صخیم خاک چسبنده و بدون سطوح ضعیف است.
عمق سطح گسیختگی وابسته به شرایط زمین
شناسی است. لغزشهای عمیق در زمینهای رسی
و لغزشهای کم عمق در واریزه‌ها انجام
می‌شود. نشانه‌های اولیه این نوع لغزش ،
ترکهای کششی در راس و برجستگیهای در
قاعده دامنه است.
گسترش جانبی و گسیختگی متوالی
نوعی گسیختگی صفحه‌ای است که سنگ و خاک
دیده می‌شود. در اینجا مواد در امتداد یک
سطح ضعیف بطور جانبی تحت تنش قرار گرفته
و متوالیا بصورت قطعاتی می‌شکنند. علل
اصلی این نوع لغزش عبارت است از نیروهای
آب نشستی و افزایش شیب و ارتفاع دامنه.
این نوع گسیختگی را معمولا نمی‌توان با
روشهای ریاضی پیش بینی کرد. زیرا از قبل
نمی‌توان محل تشکیل اولین ترک و در
نتیجه اولین قطعه را مشخص کرد. با این حال
، چون در انواع خاصی از سنگ و خاک ایجاد
می‌شود، تشخیص حالات ناپایدار بالقوه
امکان پذیر است. گسترش جانبی معمولا به
تدریج توسعه یافته و می‌تواند حجم زیادی
داشته باشد.
این نوع گسیختگی در دره رودها رایج است و
بطور مشخصی در رسهای سخت شکاف‌دار ،
شیلهای رسی و لایه‌های افقی یا کم شیب ،
که حاوی مناطق ضعیف ممتدی هستند، دیده
می‌شود. واریزه‌هایی که به روی خاک برجا
یا سنگ دارای شیب ملائم قرار گرفته‌اند،
متوالیا بصورت گسترش جانبی گسیخته
می‌شوند. نشانه این نوع گسیختگی در
مراحل آغازین ترکهای کششی است، البته در
برخی شرایط مثل بارگذاری ناشی از زمین
لرزه ، ممکن است ناگهانی باشد. در خلال
گسترش پیشرونده ، ترکهای کششی بار شده و
پرتگاههایی ایجاد می‌شود. گسیختگی
نهایی ممکن است تا سالها اتفاق نیافتد.
لغزش واریزه
این نوع لغزش به حرکت توده‌ای از خاک ،
یا خاک و قطعات سنگ که بطور یکجا یا در
واحدهای جداگانه در روی یک سطح مسطوی
پرشیب می‌لغزند، اطلاق می‌شود. این
لغزش اغلب حالت پیشرونده داشته و ممکن
است به بهمن یا جریان منتهی شود. علل اصلی
لغزش واریزه‌ای عبارتست از افزایش
نیروی آب نشستی و شیب دامنه. این نوع لغزش
در جاهایی که واریزه‌ها یا خاک برجا به
روی سطح شیبدار و نسبتا کم عمق سنگی قرار
گرفته باشد، ایجاد می‌شود. آغاز حرکت در
این نوع لغزش هم با ترکهای کششی مشخص
می‌شود.
 منبع : دانشنامه رشد
 
سنجش از دور چیست ؟

علم و هنر کسب اطلاعات از پدیده ها یا
اجسام بدون تماس فیزیکی با آنها را سنجش
از دور گویند.
  کاربرد های مهم  سنجش از دور
سنجش از دور در بسیاری از زمینه های علمی
و تحقیقاتی کاربردهای گسترده ای دارد. از
جمله کاربردهای فن سنجش از دور می توان
به استفاده از آن در زمین شناسی، آب
شناسی، معدن، شیلات، کارتوگرافی،
جغرافیا، مطالعات زیست شناسی، مطالعات
زیست محیطی، سیستم های اطلاعات
جغرافیایی، هواشناسی، کشاورزی،
جنگلداری، توسعه اراضی و به طورکلی
مدیریت منابع زمینی و غیره اشاره کرد.
سنجش از دورمی تواند تغییرات دوره ای
پدیده های سطح زمین را نشان دهد و در
مواردی چون بررسی تغییر مسیر رودخانه
ها، تغییر حد و مرز پیکره های آبی چون
دریاچه ها، دریاها و اقیانوسها، تغییر
مورفولوژی سطح زمین و غیره بسیار کارساز
است. افزون بر این یک سیستم سنجش از دور
با توجه به این که بر اساس ثبت تغییرات
واختلافهای بازتابش الکترومغناطیسی از
پدیده های مختلف کار می کند، میتواند حد
و مرز پدیده های
زمینی اعم از مرز انواع خاکها، سنگها،
گیاهان، محصولات کشاورزی گوناگون و ... را
مشخص کند. سنجش از دور در پیش بینی وضع
هوا و اندازه گیری میزان خسارت ناشی
ازبلایای طبیعی،کشف آلودگی آبها و لکه
های نفتی در سطح دریا، اکتشافات معدنی
نیز کاربرد دارد. بدون شک استفاده از این
فن در مطالعات اکتشافی و منابع طبیعی و
سایر موارد پیش گفته نه تنها سرعت انجام
مطالعات را بیشتر می کند،بلکه از نظر دقت
و هزینه و نیروی انسانی نیز بسیار با
صرفه تر است.
در زمینه کاربردهای داده های ماهواره ای
می توان به طور اختصار به موارد زیر
اشاره کرد:
الف: مطالعه تغییرات دوره ای
برخی از پدیده ها و عوارض سطح زمین در طی
دوره زمانی تغییر می یابد. علت این
تغییرات می تواند عوامل طبیعی مانند
سیل، آتشفشان، زلزله، تغییرات آب و
هوایی، یا عوامل مصنوعی مانند دخالت
انسان در محیط زیست باشد. برای مثال
تغییر سطح آب دریای خزر در طی یک دوره ۱۰
تا ۲۰ ساله، تغییر میزان سطح پوشش  و
جنگلها درشمال کشور و تغییر پوشش گیاهی
نخل در  جنوب کشور و میزان آسیب آنها در
دوران جنگ را می توان با استفاده از داده
های ماهواره ای با دقت بسیار زیادی
مطالعه کرد.
ب: مطالعات زمین شناسی
با استفاده از داده های ماهواره ای می
توان مرزهای بسیاری از سازندهای زمین
شناسی را از یکدیگر تفکیک کرد، گسله ها
را مورد مطالعه قرار داد ونقشه های
گوناگون زمین شناسی تهیه کرد. از جمله
نقشه های زمین شناسی گوناگون که با
استفاده از داده های ماهواره ای می توان
تهیه کرد، نقشه گسله ها و شکستگی ها،
نقشه سازندهای سنگی مختلف، نقشه
خاکشناسی و نقشه پتانسیل ذخایر تبخیری
سطحی را میتوان نام برد. افزون براین با
توجه به گستره بسیار وسیع زیر پوشش هر
تصویر ماهواره ای، چنین تصاویری برای
مطالعات کلان منطقه ای برای زمین شناسان
بسیار مفید است.
ج: مطالعات کشاورزی وجنگلی
تشخیص وتمایزگونه های گیاهی مختلف،
محاسبه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی،
مطالعه مناطق آسیب دیده کشاورزی براثرکم
آبی یا حمله آفتهای مختلف به آنها از
جمله مهمترین کاربردهای داده های
ماهواره ای است. تهیه تقشه جامع پوشش
گیاهی هر منطقه، تهیه نقشه آبراهه ها و
ارتباط آنها با مناطق مستعدکشت  و برآورد
میزان محصول زیر کشت از کاربردهای دیگر
چنین اطلاعاتی است. لازم به ذکر است که
وزارت بازرگانی و کشاورزی کشور ایالات
متحده آمریکا از ابتدای تکوین تکنولوژی
سنجش از دور همه ساله محصول کشاورزی کشور
آمریکا وتمام کشورهای جهان را با
استفاده ازتصاویر ماهواره ای برآورد
می کند تا برای برنامه ریزی بازار و
تولید اطلاعات مفید و لازم را بدست آورد.
افزون بر این مطالعه میزان انهدام
جنگلها و یا میزان پیشرفت جنگل کاری از
کاربردهای دیگر این تصاویر است.
د- مطالعات منابع آب
مطالعه آبهای سطحی منطقه و تهیه نقشه
آبراهه ها، بررسی تغییر مسیر رودخانه ها
بر اثر عوامل طبیعی یا مصنوعی، تخمین
میزان آب سطحی هر منطقه از جمله جالبترین
کاربرد داده های ماهواره ای است.کشور ما
از جمله کشورهایی است که با وجود داشتن
منابع آبهای سطحی در بسیاری مناطق از
مشکل کم آبی رنج می برد، که استفاده از
تکنولوژی نوین وبه دست آوردن اطلاعات
دقیق می تواند راهگشای استفاده بهتر
ازمنابع آب کشور باشد.
ح- مطالعات دریایی
از تکنولوژی سنجش از دور بخصوص در چند
زمینه مهم کاربردهای دریایی می توان
استفاده کرد که ازآن جمله مطالعات دوره
های پیشروی و پسروی کرانه دریا؛ مطالعات
عمومی ویژگیها و خصوصیات توده های آبی
مثل نقشه دمای سطح و رنگ آب و نقشه تراکم
میزان کلروفیل و پلانکتون و مطالعات
مربوط به تأثیر سایر پدیده ها بر دریا،
از جمله وضعیت حرکت وتندی امواج دریا و
غیره هستند.
تابحال سنجنده ها و ماهواره های مخصوصی
فقط برای مطالعات دریاها و اقیانوسها
طراحی وساخته شده است. مهمترین این
ماهواره هاعبارتند از ماهواره “ موس”
ژاپن وماهواره “ سی ست” آمریکا.
برای آگاهی بیشتر از جزئیات سنجنده ها و
کاربردهای آن به بخش مربوط به این
ماهواره در همین گزارش رجوع کنید.
و- مطالعه بلایای طبیعی
امروزه برآورد میزان خسارت ناشی از
بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله،
آتشفشان، طوفان وغیره با استفاده از
داده های ماهواره ای بسیار متداول است.
تعیین راهبرد مناسب برای جلوگیری وکاهش
خسارت بلایای طبیعی از جمله دیگر
کاربردهای داده های ماهواره ای است.
مهمترین قابلیتهای داده های سنجش از دور
داده های سنجش از دور به دلیل یکپارچه و
وسیع بودن،تنوع طیفی، تهیه پوشش های
تکراری و ارزان بودن، درمقایسه با سایر
روشهای گردآوری اطلاعات از قابلیت های
ویژه ای برخوردار است که امروزه عامل
نخستین در مطالعه  سطح زمین و عوامل
تشکیل دهنده آن محسوب می شود. امکان
رقومی بودن داده ها موجب شده است که
سیستم های کامپیوتری بتوانند از این
داده ها به طور مستقیم استفاده کنند
وسیستم های داده ها جغرافیایی و سیستم
های پردازش داده ها ماهواره ای با
استفاده از این قابلیت طراحی و تهیه شده
است. سهل الوصول بودن داده ها، دسترسی
سریع به نقاط دور افتاده و دقت بالای
آنها  از امتیازات خاص این فن محسوب می
شود.
منبع : گروه سنجش از دور و سیستمهای
اطلاعات جغرافیایی
دکتر قرشی ریاست پژوهشکده سازمان زمین
شناسی : گسل جوان کوهبنان مسبب اصلی وقوع
زمین لرزه 4/6 ریشتری روز سه شنبه 4/12/1383
برابر با 22 فوریه 2005 در شمال – شمال شرق
کرمان می باشد. از جملهزمین لرزه های به
وقوع پیوسته در این منطقه در سال 1896 و 1933
و 1977 می باشد. زمین لرزه 1977 با بزرگی 8/5 با
وسعت سطحی 20 km در جنوب – جنوب غرب محل
زلزله امروز به وقوع پیوست. عمق کانونی
زلزله 22 فوریه 2005 برطبق گفته دانشگاه
هاروارد km40 و سازمان زمین شناسی ایران در
حدود 22 km می باشد.
   بنابراین مطالعات بیشتر در این زمینه
ضروری می باشد. و این عمق کانونی بیشتر از
عمق کانونی زمینلرزه بم می باشد.
   زمینلرزه بنتنگل 1977 در حدود 5 روستا را
تخریب نمود 55 نفر را گشت و 247 نفر را بی
خانمان کرد. به نظر می رسد که زلزله امروز
تخریب بیشتری داشته باشد گسل کوهبنان
باعث این زمین لرزه شده است که یک گسل
امتداد لغز می باشد.
دکتر مهدی زارع : رییس پژوهشکده زلزله
شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
با تاکید بر غیرقابل پیش بینی بودن زمین
لرزه اظهار داشت: با توجه به رخداد زمین
لرزه های اخیر، احتمال فعال شدن بخشهای
دیگر گسل «کوهبنان» وجود دارد. دکتر مهدی
زارع در گفتگو خبرنگار علمی خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت:
زمین لرزه صبح امروز زرند در منطقه ای
شناخته شده از لحاظ لرزه یی اتفاق افتاده
که گسل کوهبان از نزدیکی آن عبور می کند و
به احتمال زیاد گسل «کوهبنان» یا یکی از
شاخه های آن مسبب زمین لرزه اخیر در این
منطقه بوده است. وی خاطر نشان کرد: در 19
دسامبر 1977 قطعه شمال غربی گسل کوهبنان در
حدود 30 تا 40 کیلومتری کانون زلزله زده
بامداد سه شنبه فعال شد و زلزله ای با
بزرگی 8/5 در منطقه «گیسگ» به وقوع پیوست
که به نظر می رسد بعد از حدود 27 سال قطعه
جنوب غربی این گسل فعال شده است. دکتر
زارع با تاکید بر این که امکان پیش بینی
یا رد احتمال وقوع زمین لرزه های بزرگ
دیگر در منطقه زرند وجود ندارد، اظهار
داشت: با توجه به زمین لرزه اخیر، احتمال
فعال شدن بخشهای دیگری از گسل «کوهبنان»
در فاصله های زمانی نامشخص وجود دارد. وی
خاطرنشان کرد: قطعه اصلی گسل کوهبنان
حدود 100 کیلومتر طول دارد و شهرها و
روستاهای متعددی روی این گسل یا در فاصله
نزدیکی از آن قرار دارند. رییس پژوهشکده
زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی در
پایان با اشاره به این که شبکه های لرزه
نگاری این پژوهشگاه بزرگی زلزله صبح
امروز زرند را 5/6 در مقیاس امواج درونی
زمین محاسبه کرده اند، اظهار داشت: به
نظر می رسد سازوکار زلزله بامداد امروز
از نوع امتداد لغز باشد و اطلاعات اولیه
حاکی از آن است که همانند تمام زلزله های
ایران مرکزی این زمین لرزه نیز کم عمق
(حدود 15 کیلومتر) و با کاهندگی سریع بوده
است که تیپ خرابیهای منطقه و گزارشهای
اولیه که از شهر زرند در 20 کیلومتری
کانون زلزله دریافت شده، این مطلب را
تایید می کند.
منبع:‌ پایگاه داده های علوم زمین
 
اندازه گسل خوردگی (شکستگی) که باعث
ایجاد این زمین لرزه شد، چقدر بوده است؟
رآورد اولیه ای که از اندازه شکستگی عامل
زمین لرزه شد، از طول منطقه، ابعاد زمین
لرزه های تاریخی و مطالعه امواج الاستیک
ایجاد شده توسط زمین لرزه پس لرزه بدست
آمد. پس لرزه ها اشاره به این موضوع
داشتند که شکستگی زمین لرزه دارای
حداکثر طول 1200 تا 1300 کیلومتر موازی با
دراز گودال سوندا (Sunda Trench) و عرض بیش از 100
کیلومتر ستونی از منبع زمین لرزه بود.
تمام تخمین های اولیه منتج از مطالعه
امواج الاستیکی، بیانگر این مطلب بودند
که لغزش اصلی در 400 کیلومتری جنوب شکستگی
متمرکز شده است.
بیشترین جابجایی کف دریا در بالای منشاء
زلزله جنوب شرق آسیا چقدر بوده است؟
جابجایی سطح زمین تا حدی کمتر از جابجایی
روی گسله عامل زلزله در عمق است، بلوک
پوسته زیر کف دریا و یا روی گسله لرزه زا
تقریبا 10 متر به سمت غرب جنوب غرب حرکت
داده شده و چندین متر برپایی حاصل کرده
است.
چرا بزرگای اعلام شده برای این زمین لرزه
تغییر کرد؟
زمانیکه مکان وقوع زمین لرزه به سرعت
مشخص می گردد، تعیین بزرگای آن کمی با
مشکل روبرو می شود. دلیل امر اینست که
مکان وقوع زمین لرزه، براساس اندازه
گیری زمان رسیدن امواج لرزه ای به یک
ایستگاه مشخص می گردد. از طرف دیگر،
بزرگا براساس دامنه این امواج اندازه
گیری می شود. دامنه موج لرزه ای در
ایستگاه های اندازه گیری حتی بیشتر از
زمان رسیدن امواج متغیرند. بنابراین در
اعلام بزرگترین بزرگای اندازه گیری شده،
تاخیر وجود دارد. برای زمین لرزه های
بزرگتر بایستی چندین ساعت کار ثبت امواج
ادامه داشته باشد تا بتوان بزرگای دقیق
را تعیین کرد. در رابطه با زمین لرزه 9
ریشتری سوماترا- آندامان، روشهای جدیدی
تعریف و اصلاح شد. این مسئله باعث شد که
اعلام بزرگای واقعی این زمین لرزه تا روز
بعد به تعویق بیفتد.
چگونه وقوع زمین لرزه 9/8 ریشتری در جنوب
آسیا، احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ دیگری
را بالا می برد؟
پیشامد چنین زمین لرزه ای موجبات توزیع
مجدد استرس تکتونیکی را در امتداد و در
نزدیکی مرز میان پلیت هند و پلیت برمه
فراهم خواهد کرد. در برخی مناطق، این
توزیع مجدد فشار بعنوان فاکتور کاهنده
زمانی وقوع زلزله بزرگ بعدی عمل خواهد
کرد.
تا کنون چند زمین لرزه با بزرگای بزرگتر
از 8 ریشتردر ناحیه جنوب شرق آسیا اتفاق
افتاده است؟
از سال 1900 و تا قبل از زلزله 26 دسامبر ،
بزرگترین زلزله اتفاق افتاده درطول زون
فرورانش ،از سوماترا تا جزایر آندومان (
Andaman) در سال 2000 اتفاق افتاده است و دارای
بزرگای 7.9 و همینطور زلزله ایی با بزرگای
8.4 در سای 1797 و زلزله ایی با بزرگای 8.5 در
سال 1861 و زلزله ای دیگر در 1833 با بزرگای 8.7
ریشتر . در هر سه بخش گسیخته شده زون فرو
رانش که توسط زلزله های فوق ایجاد شده
اند ،درجنوب زلزله کنونی اتفاق افتاده
اند . و جالب اینکه اعتقاد بر اینست زلزله
های سالهای 1797 و 1833 حدودا در یک محل و با
فاصله زمانی فقط 36 سال بوده اند . شواهد
دیرین شناسی نشانگر این مطلب است که
زلزله های بزرگ حدودا هر 230 سال یکبار
اتفاق می افتند.
چه مقدار انرژی در نتیجه وقوع این زمین
لرزه، آزاد شد؟
انرژی آزاد شده این زمین لرزه برابر است
با 20*10^17 ژول (20 ضربدر 10 به توان 17(  که این
میزان انرژی برابر است با انرژی آزاد شده
در اثر انفجار 475000 کیلوتن (475 مگاتن( TNT  که
معادل انرژی آزاد شده از انفجار 23000 بمب
اتمی است که در هیروشیما منفجر شد.
چه سونامی های مهم دیگری در این منطقه
اتفاق افتاده است؟
1) 10/2/1797 بخش مرکزی در سوماترای غربی.
بزرگترین زلزله نزدیک پادانگ و در منطقه
ای در 2-/+ درجه ای پادانگ استوایی اتفاق
افتاد و ساحل بوسیله امواج سهمگین مورد
حجوم قرار گرفته و بیش از 300 نفر کشته
شدند.
 2) 24/11/1833 ساحل جنوبی سوماترای غربی.
گسیختگی بزرگی از یک تا شش درجه عرض
جنوبی ایجاد کرد و امواج سونامی ایجاد
شده تمامی سواحل جنوبی سوماترای غربی را
مورد هجوم قرار داد و تعداد کثیری را کشت.
 3) 5/1/1843 زلزله نیرومند غرب سوماترای
مرکزی امواج سهمگینی را از سمت جنوب شرق
ایجاد کرد که تمام سواحل جزیره نیاس را
مورد حجوم قرار داده و تلفات زیادی گرفت.
 4) 16/2/1861 یک زلزله بزرگ و استثنایی و
سونامی حاصل از آن تمامی ساحل غربی
سوماترا را مورد حجوم قرار داده و چندین
هزار نفر را کشت.
 5) 1883 در اثر فوران آتشفشان کراکاتوا و
سونامی حاصل 36 هزار نفر کشته شدند.
زمین لرزه اتفاق افتاده چه تاثیری بر
چرخش زمین گذاشته است؟
نتایج تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که
در اثر زلزله 6 دی ماه 1383 تغییراتی در که
نتایج آن عبارت است از : تغییرات در طول
روز : 2.676 - میکرو ثانیه
 تغییرمحور چرخش زمین : X = 0.670 میلی آرک
ثانیه
تغییر در محور چرخش زمین : Y=0.475 میلی آرک
ثانیه
 از آنجا که طول شبانه روز را می توان با
دقت حداکثر 20 میکروثانیه اندازه گیری
نمود لذا می توان گفت تغییری که در میزان
طول شبانه روز ایجاد گردیده است کوچکتر
از آن است که محسوس باشد و همینطور این
مطلب در مورد میزان جابجایی محور چرخش
زمین نیز صادق است به این مفهوم که مقدار
تغییر آن کوچکتر از 0.82 میلی آرک ثانیه
است که میزان را به سختی می توان کشف نمود
.
منبع : سازمان زمین شناسی امریکا
 
سونامی چیست؟
 به تاریخ: یکشنبه، 27 دى، 1383
سونامی ها امواج اقیانوسی ای هستند که
بدلیل وقوع زمین لرزه ها و زمین لغزشهای
بزرگ که در نزدیکی یا کف اقیانوس رخ می
دهند، ایجاد می شوند. دانشمندان از واژه
"موج کشند Tidal wave " برای اینگونه موجها
استفاده نمی کنند. چراکه این امواج در
اثر جزر و مد ایجاد نمی شوند. امواج
تسونامی کاملا بی شباهت به امواج
اقیانوسی هستند که توسط باد و طوفان
ایجاد می شوند. هنگامی که تسونامی به
ساحل نزدیک می شود، مانند یک جریان یا
جزر و مد بسیار سریع رفتار می کند و با
سرعت به سمت خشکی پیش می رود. با یک حساب
سرانگشتی می توان گفت که اگر شما تسونامی
دیدید، دیگر برای فرار دیر شده است!!
غالبا تسونامی ها مثل امواج معمولی که در
اثر باد ایجاد می شوند، فر نمی خورند و
نمی شکنند. امواج تسونامی می توانند تا
چندین ساعت ادامه داشته باشند. همانند
سایر پدیده های طبیعی، محدوده تسونامی
ها از میکروتسونامی تا مگاتسونامی وسعت
دارد. اگر زنگ خطر تسونامی را شنیدید، یا
لرزشی قوی در ساحل احساس کردید و یا شاهد
فعالیت غیرعادی امواج بودید، سریعا به
سمت منطقه ای که دارای ارتفاع زیاد است
حرکت کنید و مادامیکه فعالیت امواج
فروکش نکرد، از ساحل دور باشد.
 
نظر یادتون نره
Article:
http://ali.blogfa.com/post-18.aspx

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد