X
تبلیغات
رایتل

آسیبهای ورزشی و تمرینات توانبخشی آن(قسمت سوم)

ماکت کتف

شکستگی استخوان کتف زائده آخرومی:

تعریف:  شکستگی کامل یا ناقص در زائده آخرومی استخوان کتف ( زائده آخرومی قسمتی از استخوان کتف است که در بالای مفصل شانه بیرون زده و بالا ترین نقطه شانه را تشکیل می دهد)

علل: ضربه مستقیم که به وسیله ضربه به طرف بالا موجب در رفتگی شانه در همان موقع می گردد، این حالت می تواند یک صدمه جدی بوجود آورد که نیاز به جراحی داشته باشد. در ورزشهای پر برخورد مانند هاکی  یا فوتبال

علائم: درد شدید در محل شکستگی ، تورم بافت نرم اطراف محل شکستگی ، حساسیت به لمس وبی حسی ، کرختی و سردی در بازو اگر خون رسانی به خطر افتاده باشد.

نحوه پیشگیری: از برنامه های بدنسازی مناسب جهت افزایش قدرت عضلانی قبل از شروع منظم به تمرین یا مسابقات ورزش استفاده کنید چون افزایش توده عضلانی به محافظت استخوان و بافت زیرین کمک می کند. از تجهیزات محافظتی مناسب نظیر حفاظهای شانه برای شرکت در ورزشهای پر برخورد استفاده کنید.

عوارض: در هنگام صدمه شوک وفشار یا صدمه به اعصاب مجاور ربلط ها ، زردپی ها وعضلات عروق خونی یا بافت هم بند.

از برنامه های بدنسازی مناسب جهت افزایش قدرت عضلانی قبل از شروع منظم به تمرین یا مسابقات ورزش استفاده کنید چون افزایش توده عضلانی به محافظت استخوان و بافت زیرین کمک می کند

میانگین زمان بهبود: برای این شکستگی 6 لغایت 8 هفته می باشد. بهبود وقتی حاصل می شود که هیچ حرکتی در محل شکستگی نباشد و پرتونگاری جوش خوردگی را نشان دهد.

شکستگی استخوان کتف زائده منقاری استخوان کتف:

تعریف:  شکستگی کامل یا ناقص زائده منقاری استخوان کتف

علل: ضربه مستقیم یا فشار غیر مستقیم به استخوان(فشار غیر مستقیم ممکن است به علت پیچیدن یا انقباض عضلانی شدید به وجود آید) ورزشهای پر برخورد نظیر فوتبال یا هاکی

علائم: درد شدید در محل شکستگی ، تورم بافت نرم اطراف شکستگی وحساسیت به لمس

نحوه پیشگیری: از برنامه های بدنسازی مناسب جهت افزایش قدرت عضلانی قبل از شروع منظم به تمرین یا مسابقات ورزش استفاده کنید چون افزایش توده عضلانی به محافظت استخوان و بافت زیرین کمک می کند. از تجهیزات محافظتی مناسب نظیر حفاظهای شانه برای شرکت در ورزشهای پر برخورد استفاده کنید.

میانگین زمان بهبود: پیش بینی دقیق مدت زمان لازم برای بهبود این شکستگی میسر نیست .عوامل مختلف شامل سن ، جنس و وضعیت سلامت قبل از صدمه در این مورد دخالت دارد اما میانگین زمان بهبود 6لغایت 8 هفته می باشد.

استخوان کتف

شکستگی استخوان کتف حفره دوری کتف:

تعریف: شکستگی کامل یا ناقص در حفره دوری استخوان کتف (نقش حفره دوری کتف به عنوان جایگاهی برای انتهای فوقانی استخوان بازو می باشد) حفره دوری کتف به همراه استخوانهای زردپی ، پوشینه های مفصلی و سایر بافتهای نرم تشکیل مفصل شانه را می دهد.

علل: ضربه مستقیم (یک ضربه مستقیم به طرفین شانه می تواند یک شکستگی کوچک ستاره ای شکل در حفره دوری کتف ایجاد کند) و صدمه غیر مستقیم (افتادن بر روی آرنج خم می تواند سبب شکستن حفره دوری کتف شود) شرکت در ورزشهای پر برخورد نظیر فوتبال یا هاکی

علائم: درد شدید در محل شکستگی ، تورم بافت نرم اطراف محل شکستگی، حساسیت به لمس و بی حسی ، کرختی و سردی در بازو اگر خون رسانی به خطر افتاده باشد.

از تجهیزات محافظتی مناسب نظیر حفاظهای شانه برای شرکت در ورزشهای پر برخورد استفاده کنید

نحوه پیشگیری: از برنامه های بدنسازی مناسب جهت افزایش قدرت عضلانی قبل از شروع منظم به تمرین یا مسابقات ورزش استفاده کنید چون افزایش توده عضلانی به محافظت استخوان و بافت زیرین کمک می کند.از تجهیزات محافظتی مناسب نظیر حفاظهای شانه برای شرکت در ورزشهای پر برخورد استفاده کنید.

نکته: سعی کنید از افتادن بر روی آرنج خم شده جلو گیری کنید

شکستگی گردن استخوان کتف:

تعریف: شکستگی کامل یا ناقص در گردن استخوان کتف (این صدمه منجر به جابجایی استخوان شکسته می گردد)

علل: در ورزشهای پر برخورد مانند فوتبال

علائم: درد شدید در محل شکستگی (اگر شکستگی کامل باشد و قطعات استخوان به اندازه ای از هم جدا شده باشد که شکل طبیعی بدن به هم بخورد بد شکلی یا تغیر شکل قابل رویت خواهد بود)  ، تورم بافت نرم اطراف شکستگی ، حساسیت به لمس ، بی حسی ، کرختی وسردی در ناحیه دست و بازو(اگر شبکه خون رسانی آسیب دیده باشد)

نحوه پیشگیری: از برنامه های بدنسازی مناسب جهت افزایش قدرت عضلانی قبل از شروع منظم به تمرین یا مسابقات ورزش استفاده کنید چون افزایش توده عضلانی به محافظت استخوان و بافت زیرین کمک می کند. از تجهیزات محافظتی مناسب نظیر حفاظهای شانه برای شرکت در ورزشهای پر برخورد استفاده کنید.

کتف

کمکهای اولیه برای شکستگی های ذکر شده:

فرد مصدوم را با پتو گرم نگه دارید تا احتمال بروز شوک کاهش یابد ، در صورت امکان لباسها را بدون حرکت دادن ناحیه مصدوم ببرید ، از دستور العمل RICE که حروف اول کلمات استراحت، یخ ، بانداژ فشاری و بالا نگه داشتن عضو می باشد،استفاده کنید.

مراقبتهای مداوم برای شکستگی های ذکر شده:

بی حرکتی ضروری خواهد بود (بانداژ فشاری به علاوه آویزان نمودن بازو توسط بند معمولا حمایت و بی حرکتی کافی را تامین می کند در این خصوص از گچ به ندرت استفاده می شود) غالبا از ماساژ یخ استفاده می شود (بعد از 48 ساعت گرمای موضعی با افزایش جریان گردش خون باعث تسریع در روند بهبودی ترمیم محل آسیب دیده خواهد شد در این خصوص از دوش آب گرم ، کمپرس آب گرم ، لامپهای حرارتی وپمادهای گرمایی استفاده کنید.

توانبخشی برای شکستگی های ذکر شده (تمرینات عضلات ناحیه فوقانی پشت)

این تمرین برای رفع شرایط التهاب آور یا توانبخشی ناحیه آسیب دیده پشت سودمند است.

1- تمرین با میله بالای سر: این تمرین را هنگامی شروع کنید که درد به اندازه کافی کاهش یافته است و قادر به انجام تمرینات سبک می باشید.

شکل(1)

تمرینات کتف

تمرین (1)

حالت اولیه : میله بارفیکس را محکم بگیرید.

نحوه حرکت: مطابق شکل1 (تا زمانی که دستها از میله رها نشده است آویزان بمانید)

تعداد حرکت: هر ساعت 1 بار تا زمانی که درد و ناراحتی در عضلات احساس نمی کنید.

تمرین (2)

حالت اولیه: میله را محکم بگیرید.

نحوه حرکت: از میله آویزان شوید سپس زانو ها را به سوی سینه بکشید ، در این میان 5 تا10 ثانیه آن را در همان حال نگه داریدو به آرامی به حالت نخست باز گردید.

تعداد حرکت: 10 مرتبه روزی 3 یا 4 بار

تمرین (3)

حالت اولیه: میله را محکم بگیرید.

نحوه حرکت: از میله آویزان شوید به مقدار جزئی بدن را بالا بکشید سپس به حالت نخست باز گردید.

تعداد حرکت: 10 مرتبه روزی 3 بار

شکل(2)

تمرینات کتف

تمرین (4)

حالت اولیه: میله رامحکم بگیرید.

نحوه حرکت: مطابق شکل2 از میله آویزان شوید وبدن را از سمت چپ به راست تاب دهید.

تعداد حرکت: 10چرخش رو به جلو و عقب

تمرین (5)

حالت اولیه: میله را محکم بگیرید

نحوه حرکت: مطابق شکل3 از میله آویزان شوید حرکت پای قورباغه را انجام دهید.

تعداد تکرار : تا 10 مرتبه ، 3 یا 4 جلسه در روز

شکل(3)

تمرینات کتف

2- تمرین پرس سینه

حالت اولیه: در حالی که دستها بر روی دو صندلی موازی که از یکدیگر 50 سانتیمتر فاصله دارند و پاها صاف بر روی زمین قرار دارند، در حالت شنا قرار بگیرید.

نحوه حرکت : مطابق شکل4 بدن را به حالت کشیده تا آنجا که ممکن است پایین بیاورید ، در این حالت به مدت 15 ثانیه باقی بمانید سپس به حالت اولیه باز گردید.

تعداد تکرار: 5 تا10 بار ، 3 یا 4 مرتبه در روز

شکل(4)

تمرینات کتف

3- انقباض ناحیه فوقانی پشت:

تمرین (1)

حالت اولیه: بر روی یک نیمکت تمرین  بر روی سینه دراز بکشید ، دستها را پشت سر نهاده و ساعد ها را به طرف بیرون باز کنید.در این حالت می توانید پاها را بر روی نیمکت دیگری بگذارید.

نحوه حرکت: بالا تنه را تا جایی که می توانید بالا بکشید. 2 ثانیه در همان حال باقی بمانید و سپس به حالت اولیه باز گردید و دو ثانیه در همان حال مکث کنید.

تعداد تکرار: 10بار ،3 مرتبه در روز

شکل(5)

تمرینات کتف

تمرین (2)

حالت اولیه: با سینه روی نیمکت تمرین دراز بکشید، در این حالت می توانید پاها را روی نیمکت دیگری قرار دهید.

وزنه مورد استفاده: دمبلهایی با وزن 750 گرم تا 5/1 کیلوگرم .

نحوه حرکت: مطابق شکل5 دمبلها را از طرفین تا جایی که می توانید بالا ببرید و در همان حال بدن را نیز به طرف بالا بکشید و 2 ثانیه در همان حال باقی بمانید ، سپس به حالت اولیه باز گردید و2 ثانیه استراحت کنید.

تعداد تکرار: 10 بار، روزی 3 مرتبه

شکل(6)

تمرینات کتف

تمرین (3)

حالت اولیه: بر روی نیمکت تمرین بر روی سینه دراز بکشید ودر صورت لزوم زیر پاها نیمکت دیگری قرار دهید.

وزنه مورد استفاده: هالتری با 5/1 تا 5/2 کیلوگرم وزنه در هر طرف.

نحوه حرکت: مطابق شکل6 همزمان با نزدیک نمودن هالتر به سینه ، بدن را نیز به سمت بالا بکشید. 2 ثانیه وزنه را نگه دارید و سپس به حالت اولیه باز گردید و 4 ثانیه استراحت کنید .

تعداد تکرار: 10 بار ، 3 مرتبه در روز

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد