X
تبلیغات
رایتل
  • ز -2 عنوان رشته شغلی در رسته فناوری اطلاعات :اینجا کلیک کنید
  • و -1 عنوان رشته شغلی در رسته خدمات :اینجا کلیک کنید
  • هـ -5 عنوان رشته شغلی در رسته شغلی کشاورزی:اینجا کلیک کنید
  • د-16 عنوان رشته شغلی در رسته فنی و مهندسی :اینجا کلیک کنید
  • ج-10 عنوان رشته شغلی در رسته اجتماعی :
  • ب-5عنوان رشته شغلی در رسته فرهنگی و آموزشی
  • الف-12 عنوان رشته شغلی در رسته اداری مالی
  • اطلاعیه ستاد استخدام شهرداری در خصوص عناوین شغلی استخدامی شهردار
  • آغاز ثبت‌نام آزمون استخدام شهرداری‌ها تا پایان تیر برگزاری آزمون
  • زمان ثبت نام در آزمون استخدامی شهرداری و مواد امتحانی در دو بخش